1. การสร้างโลก

Page 1 of 2 in lesson 1. การสร้างโลก

คำนำ

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า โลกนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ และมีผู้สร้างสรรพสิ่งในโลกนี้หรือว่ากำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาจากความบังเอิญ พระคัมภีร์มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามต่างๆเหล่านี้

พระเจ้าเพียงแค่ตรัสเท่านั้น

พระคัมภีร์ข้อแรกได้แสดงให้เราเห็นว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง :

ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน แค่พระเจ้าทรงตรัสเท่านั้น ความสว่าง, ดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์และดวงดาว,ต้นไม้และพืชทั้งปวง, นกต่างๆ ,ฝูงปลา และสัตว์ป่าต่างๆ ก็ถูกสร้างขึ้น ปฐมกาล 1:3-5 ได้บอกกับเราว่า : พระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็เกิดขึ้น พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และทรงแยกความสว่างออกจากความมืด พระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่า วัน และความมืดนั้นว่า คืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวัน

พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยวิธีนี้ : โดยการตรัสเท่านั้น พระองค์ไม่ต้องทำอะไรอื่นนอกจากนี้เลย

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์

พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างใน 6 วัน และในวันที่ 6 พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา ลองดูสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ :

แล้วพระเจ้าตรัสว่า "ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขา ตรัสกับพวกเขาว่า "จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในท้องฟ้า กับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมด" - ปฐมกาล 1:26-28

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ มนุษย์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ล้วนแต่มีตราสัญลักษณ์ที่เป็นพระฉายาของพระเจ้าอยู่ในพวกเขา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะว่ามันทำให้มนุษย์ทั้งหลายแตกต่างจากสัตว์ทั้งปวง การที่มนุษย์ ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า นั้นหมายความว่า พวกเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า! และยังหมายความอีกว่า พวกเขาได้รับสติปัญญา และกำลังที่มาจากพระเจ้าในการที่จะปกครองแผ่นดินโลก และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกด้วย พระเจ้าทรงมอบหมายหน้าที่พิเศษนี้ให้กับมนุษย์ พวกเขามีความรับผิดชอบต่อพระเจ้า ไม่มีสิ่งทรงสร้างอื่นใดที่พระเจ้ามอบหมายความรับผิดชอบเช่นนี้ให้เลย

ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนแต่ดี

ปฐมกาล 1:31 ได้บอกว่า: “พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ดูสิ ทรงเห็นว่าดียิ่งนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก”

จากนั้นใน ปฐมกาล 2:2-3: วันที่เจ็ด พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้น ในวันที่เจ็ดนั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำ  พระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่เจ็ด ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระทำ

พระองค์ทรงเห็นว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นดียิ่งนัก นั่นเป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงดีและทรงบริสุทธิ์ ไม่มีความชั่วร้ายใดๆในพระองค์เลย พระเจ้าทรงสร้างโลกที่สวยงามพร้อมกับสร้างผู้ชายและผู้หญิงเพื่อให้ปกครองโลก พระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นในวันที่เจ็ด และทรงตั้งวันนั้นให้เป็นวันบริสุทธิ์ เป็นวันที่มีไว้เพื่อให้พักผ่อนและเพื่อได้รับการเสริมกำลังใหม่ มนุษย์ผู้ชายและภรรยาของเขาได้อยู่ในโลกอันสวยงามและในแต่ละวันพวกเขามีความเพลิดเพลินกับความสัมพันธ์ที่พวกเขามีกับพระเจ้าพระผู้สร้างของพวกเขา

ทำไมจึงมีความชั่วร้ายอยู่ทั่วทุกหนแห่ง?

พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่ทำไมจึงมีความชั่วร้ายมากมายในโลกนี้ ไม่ว่าเราจะอ่านข่าวหรือดูทีวี เราได้พบว่าสิ่งเลวร้ายมากมายเกิดขึ้น ไม่เว้นแม้แต่รอบๆตัวเราเอง การฆาตกรรม, การขโมย, การล่วงประเวณี, ความโลภ; เราสามารถเขียนรายการความบาปต่างๆออกมาได้ไม่รู้จบ ถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างความชั่วร้ายแล้วความชั่วร้ายนั้นมาจากไหน พระคัมภีร์ได้ให้คำตอบสำหรับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน คุณจะได้เรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นในบทเรียนถัดไป

ประเด็นสำคัญ

  1. พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างโดยการตรัส : พระองค์ทรงมีฤทธานุภาพ

  2. สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี

  3. มนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า : พวกเขามีสติปัญญาและพวกเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า