ชีวิตของพระเยซู

With mentor • 16 lessons • 417 students

ขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเรื่อง “ชีวิตของพระเยซู” คุณจะได้รับชมเรื่องราวชีวิตของพระเยซูคริสต์จากพระกิตติคุณลูกา ที่ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์ที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก

บทเรียนทั้งหมดจะมีอยู่ 15 บทด้วยกัน ในแต่ละบทจะมีวีดิโอสั้นๆ และตามมาด้วยคำถามให้คุณตอบ คุณจะมีที่ปรึกษาที่จะคอยช่วยตรวจคำตอบของคุณ และเป็นผู้ที่คุณสามารถถามคำถามต่างๆเมื่อคุณมีข้อสงสัยได้ บทเรียนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า พระเยซูคริสต์เกี่ยวข้องกับชีวิตปัจจุบันของคุณได้อย่างไร

เราขอแนะนำว่า ในแต่ละครั้งคุณไม่ควรศึกษาบทเรียนต่างๆเกิน 1 หรือ 2 บท เพื่อที่จะช่วยให้คุณสามารถคิดใคร่ครวญได้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิญญาณในแต่ละบทเรียนนั้นๆ และเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับที่ปรึกษาของคุณในการพูดคุยเกี่ยวกับคำถามและชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ

Start course