หลักสูตรที่มี

คะแนนสูงสุด

 • พระคัมภีร์เบื้องต้น

 • 1. พงศ์ศิริ ชินะโยธิน
  access_time 3 วัน
  100%
 • 2. Waravichanee Newyear Siriwan
  access_time 5 วัน
  100%
 • 3. Apicha Ka
  access_time 43 ชั่วโมง
  99%
 • 4. นางณัฐลิดา สงวนไพรดอน
  access_time 59 ชั่วโมง
  99%
 • 5. Magne Lu
  access_time 28 วัน
  99%
 • 6. Airada Kunthanaset
  access_time 12 วัน
  99%
 • 7. พรรณรา
  access_time 6 วัน
  98%
 • 8. Yadah Zion Tu
  access_time 3 วัน
  98%
 • 9. Suchaisaree Moo Neamtabtim
  access_time 17 วัน
  98%
 • 10. Ratthanan Act SubLt
  access_time 177 วัน
  98%