หลักสูตรที่มี

คะแนนสูงสุด

 • พระคัมภีร์เบื้องต้น

 • 1. Apicha Ka
  access_time 43 ชั่วโมง
  99%
 • 2. นางณัฐลิดา สงวนไพรดอน
  access_time 59 ชั่วโมง
  99%
 • 3. Nui Mantana
  access_time 16 วัน
  95%
 • 4. Sirinapa Klongdee
  access_time 24 ชั่วโมง
  93%
 • 5. Udom Pathumthao
  access_time 14 วัน
  93%
 • 6. Karin Pichasothiyakorn
  access_time 26 วัน
  92%
 • 7. Kevin Michael
  access_time 7 วัน
  90%
 • 8. Nimitra Boonsert
  access_time 14 วัน
  89%
 • 9. น.ส เมทาวี สุรันนา
  access_time 48 ชั่วโมง
  82%
 • 10. Suladda Nilpan
  access_time 4 วัน
  78%