พระคัมภีร์เบื้องต้น

With mentor • 15 lessons • 1,615 students

หลักสูตรมีทั้งหมด 15 บท หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเรียนรู้ใจความหลักสำคัญของพระคัมภีร์ ซึ่งก็คือถ้อยคำของพระเจ้าที่มีต่อคุณ

ท้ายบทแต่ละบทจะมีคำถามให้ตอบ เมื่อทุกอย่างพร้อม คุณจะมีพี่เลี้ยงที่จะคอยตรวจคำตอบคุณให้และเป็นผู้ที่คุณสามารถถามคำถามเพิ่มเติมได้ เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการเรียนในครั้งนี้และหวังว่าหลักสูตรนี้จะสามารถนำคุณให้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น

เราแนะนำให้คุณเรียน 1-2 บทต่อวัน เพราะถ้าคุณทำตามนี้แล้ว คุณจะสามารถจบหลักสูตรได้ภายในสองอาทิตย์ ทันที่ที่คุณผ่านบทเรียนแรกไป พี่เลี้ยงจะทำการตรวจบทเรียนของคุณภายใน 24-48 ชั่วโมง

Start course